เลือกตามหมวดหมู่

0406 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 0407 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
0408 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 0409 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
0410 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 0411 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
0412 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 0413 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
0414 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา 0420 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
0421 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 0422 ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
1911 สมุทรปราการ 1912 นนทบุรี
1913 ปทุมธานี 1914 พระนครศรีอยุธยา
1915 อ่างทอง 1916 ลพบุรี
1917 สิงห์บุรี 1918 ชัยนาท
1919 สระบุรี 1920 ชลบุรี
1921 ระยอง 1922 จันทบุรี
1923 ตราด 1924 ฉะเชิงเทรา
1925 ปราจีนบุรี 1926 นครนายก
1927 สระแก้ว 1930 นครราชสีมา
1931 บุรีรัมย์ 1932 สุรินทร์
1933 ศรีสะเกษ 1934 อุบลราชธานี
1935 ยโสธร 1936 ชัยภูมิ
1937 อำนาจเจริญ 1939 หนองบัวลำภู
1940 ขอนแก่น 1941 อุดรธานี
1942 เลย 1943 หนองคาย
1944 มหาสารคาม 1945 ร้อยเอ็ด
1946 กาฬสินธุ์ 1947 สกลนคร
1948 นครพนม 1949 มุกดาหาร
1950 เชียงใหม่ 1951 ลำพูน
1952 ลำปาง 1953 อุตรดิตถ์
1954 แพร่ 1955 น่าน
1956 พะเยา 1957 เชียงราย
1958 แม่ฮ่องสอน 1960 นครสวรรค์
1961 อุทัยธานี 1962 กำแพงเพชร
1963 ตาก 1964 สุโขทัย
1965 พิษณุโลก 1966 พิจิตร
1967 เพชรบูรณ์ 1970 ราชบุรี
1971 กาญจนบุรี 1972 สุพรรณบุรี
1973 นครปฐม 1974 สมุทรสาคร
1975 สมุทรสงคราม 1976 เพชรบุรี
1977 ประจวบคีรีขันธ์ 1980 นครศรีธรรมราช
1981 กระบี่ 1982 พังงา
1983 ภูเก็ต 1984 สุราษฎร์ธานี
1985 ระนอง 1986 ชุมพร
1990 สงขลา 1991 สตูล
1992 ตรัง 1993 พัทลุง
1994 ปัตตานี 1995 ยะลา
1996 นราธิวาส 1997 บึงกาฬ